Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

 

A Axencia de Turismo de Galicia (Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo) concedeulle a este  Concello de Guntín unha subvención por importe de 10.948,31€ para levar a cabo o proxecto denominado ACTUACIÓNS DE MELLORA PAISAXÍSTICA E DE EMBELECEMENTO DE BENS E RECURSOS QUE SE ATOPAN NO CAMIÑO  AO SEU PASO POR SANTA CRUZ DA RETORTA, proxecto cuxo orzamento total (I.V.E. incluído) ascende á cantidade de 14.992,60€, todo elo ao abeiro da Resolución do 15 de xaneiro de 2021, pola que se establecen as bases reguladoras para a concesión, en réxime de concorrencia non competitiva, das axudas para actuacións de mellora paisaxística e de embelecemento de bens e recursos que se atopen no Camiño de Santiago, e se establece a súa convocatoria para o ano 2021. (DOGA nº.: 23 de 04/02/2021).