Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DO CONCELLO DE GUNTÍN A XORNADA COMPLETA E DE DURACIÓN 6 MESES E A CREACIÓN DUNHA BOLSA PARA POSIBLES SUBSTITUCIÓNS DURANTE A VIXENCIA DO
CONTRATO pica AQUI

Para ver o ANUNCIO pica AQUI

Para ver a LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, a DATA, HORA E LUGAR de celebración das probas pica AQUI

Para ver a avaliación de méritos, os resultados do primeiro exercicio, así como o día, data, hora e lugar da realización do SEGUNDO EXERCICIO pica AQUI