Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN DE 1 PRAZA DE PEÓN DE LIMPEZA PARA O CONCELLO DE GUNTÍN XORNADA COMPLETA E DE DURACIÓN 3 MESES E CREACIÓN DUNHA BOLSA PARA POSIBLES SUBSTITUCIÓNS DURANTE A VIXENCIA DO CONTRATO pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS/EXCLUIDOS, así como a composición do tribunal, a data, hora e lugar de realización das probas pica AQUI

Para ver a ACTA do proceso pica AQUI