Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSO-OPOSICIÓN, DE 1 PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL A XORNADA COMPLETA E DE DURACIÓN MÁXIMA DE 6 MESES COMO PERSOAL TEMPORAL AO ABEIRO DAS SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA PARA TRANSFERENCIAS FINALISTAS PARA O COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL REGULADA NO DECRETO 99/2012, DO 16 DE MARZO E A CREACIÓN DE UNHA BOLSA DE RESERVA DE VALIDEZ 2 ANOS PARA CUBRIR AS NECESIDADES DE SERVIZO QUE XURDAN pica AQUI

Para ver a LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, así como a DATA, HORA e LUGAR de realización do primeiro exercicio pica AQUI

Para ver a ACTA do día 10 de outubro de 2023, pica AQUI