Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN DE 2 PRAZAS DE PEÓNS ALBANEIS PARA O CONCELLO DE GUNTÍN XORNADA COMPLETA E DE DURACIÓN 5 MESES E CREACIÓN DUNHA BOLSA PARA POSIBLES SUBSTITUCIÓNS DURANTE A VIXENCIA DO CONTRATO pica AQUI

Para ver o ANUNCIO DA CONVOCATORIA pica AQUI

Para ver a LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXLUIDOS, a composición do TRIBUNAL, o lugar, data e hora de realización das correpondentes probas pica AQUI

Para ver a ACTA de valoración de meritos pìca AQUI

Para ver a ACTA nº1 cos resultados do PRIMEIRO EXERCICIO pica AQUI

Para ver a ACTA nº2 cos resultdos do SEGUNDO EXERCICIO e AVALIACIÓN DE MÉRITOS así como a proposta do tribunal pica AQUI