Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN DE 2 PRAZAS DE
PEÓNS ALBANEIS PARA O CONCELLO DE GUNTÍN XORNADA COMPLETA E DE DURACIÓN 5 MESES E CREACIÓN
DUNHA BOLSA PARA POSIBLES SUBSTITUCIÓNS DURANTE A VIXENCIA DO CONTRATO pica AQUI

Para ver a ACTA co resultado do proceso pica AQUI