Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN DE 2 PRAZAS DE PEÓNS SERVIZOS MÚLTIPLES PARA O CONCELLO DE GUNTÍN XORNADA COMPLETA E DE DURACIÓN 5 MESES E CREACIÓN DUNHA BOLSA PARA POSIBLES SUBSTITUCIÓNS DURANTE A VIXENCIA DO CONTRATO pica AQUI

Para ver o ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE EMPREGO pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, a COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL e a DATA, HORA E LUGAR de convocatoria para a realización das probas pica AQUI

Para ver a ACTA pica AQUI