Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES DA CONVOCATORIA  PARA A COBERTURA MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN DE 4 PRAZAS DE PEÓNS DE OBRAS PARA O CONCELLO DE GUNTÍN XORNADA COMPLETA E DE DURACIÓN 5 MESES pica AQUI

Para ver o modelo de SOLICITUDE pica AQUI

Para ver a LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS así comno A DATA HORA E LUGAR PARA A REALIZACION DAS PROBAS pica AQUI

Para ver a ACTA DA AVALIACIÓN DE MÉRITOS pica AQUI

Para ver a ACTA COS RESULTADOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO EXERCICIO ASÍ COMO AS PUNTUACIÓNS FINAIS pica AQUI