Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE OPOSICIÓN DE 1 PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL A MEDIA XORNADA E DE DURACIÓN MÁXIMA DE 6 MESES COMO PERSOAL TEMPORAL AO ABEIRO DAS SUBVENCIÓNS DA XUNTA DE GALICIA PARA TRANSFERENCIAS FINALISTAS PARA O  COFINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS DE TITULARIDADE MUNICIPAL REGULADA NO DECRETO 99/2012, DO 16 DE MARZO E A CREACIÓN DE NOVA BOLSA DE RESERVA DE VALIDEZ DURANTE 6 MESES pica AQUI

Para ver o ANUNCIO DA CONVOCATORIA pica AQUI

Para ver a LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS así como A DATA, LUGAR E HORA DE REALIZACION DO PRIMEIRO EXERCICIO pica AQUI

Para ver a Resolución do 10/04/2023 pica AQUI

Para ver a Acta do primeiro exercicio pica AQUI

Para ver a Acta do segundo exerciciio pica AQUI