Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES DA CONVOCATORIA PARA A COBERTURA MEDIANTE OPOSICIÓN DE 1 PRAZA DE TRABALLADOR/A SOCIAL PARA O CONCELLO DE GUNTÍN. PERSOAL LABORAL FIXO pica AQUI

Para ver a publicacion no BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO de data 18/01/2022 pica AQUI

Para ver a publicación no DIARIO OFICIAL DE GALICIA de data 24/01/2022 pica AQUI

Para ver a publicacion do BOLETIN OFICIAL DO ESTADO de data 25/01/2022 pica AQUI

Para ver a lista provisional de admitidos e excluídos publicada no BOP de Lugo nº40 de 18/02/2022 pica AQUI

Para ver Resolucion de data 23/02/2022 coa lista definitiva de ADMITIDOS e EXCLUIDOS, así como a data e hora de realización do primeiro exercicio pica AQUI

Para ver o ANUNCIO coa lista definitiva de ADMITIDOS e EXCLUIDOS, así como a data e hora de realización do primeiro exercicio pica AQUI

Para ver os RESULTADOS do PRIMEIRO EXERCICIO, así como a data, hora e lugar de convoataria para a realización do segundo exercicio pica AQUI

Para ver a ACTA DO TRIBUNAL  de data 28 de marzo de 2022 pica AQUI

Para ver a RESOLUCION de data 05/04/2022 pica AQUI