Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as Bases da convocatoria que rexeran o proceso selectivo para a provisión mediante o sistema entrevista curricular para a contratación laboral temporal de 1 peón de obras para obras baixo a modalidade contractual de duración determinada (9 meses) baixo a modalidade de cláusulas específicas para a mellora da ocupabilidade
e da inserción laboral e ao 75% da xornada pica AQUI

Para ver as ACTAS pica AQUI