Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES QUE REXERAN A CONVOCATORIA PARA A CONTRATACIÓN DE 1 DIRECTOR DO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO “PONTE DE AREAS VII” CONCELLOS DE O PÁRAMO, O CORGO E GUNTÍN, PERSOAL LABORAL TEMPORAL, EN APLICACIÓN DA AXUDA OTORGADA POLA CONSELLERÍA DE PROMOCIÓN DO EMPREGO E IGUALDADE, AO ABEIRO DA ORDE DO 21 DE ABRIL DE 2023, POLA QUE SE ESTABLECEN AS BASES QUE REGULAN AS AXUDAS E SUBVENCIÓNS PARA OBRADOIROS DUAIS DE EMPREGO DA COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA  pica AQUI

Para ver a acta do tribunal de data 31/10/2023 pica AQUI