Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA A AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE RESERVA NA CATEGORÍA DE AUXILIARA DE AXUDA NO FOGAR (AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO VIXENTE DE DATA 19/10/2021 A TRAVÉS DE DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 2021-0301), MEDIANTE CONCURSO. PERSOAL LABORAL TEMPORAL. XORNADA SEGUNDO SE PRODUZA AUMENTO NAS CIRCUNSTACIAS DE PRODUCCIÓN. DURACIÓN DO CONTRATO: MÁXIMO 6 MESES, CUN MÁXIMO DE DURACIÓN ATA FIN DA BOLSA DE EMPREGO DE RESERVA VIXENTE DE DATA 19/10/2021 pica AQUI.

Para ver a RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA coa relación de ADMITIDOS E EXCLUIDOS pica AQUI

Para ver as RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA cos RESULTADOS pica AQUI.