Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA A AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE RESERVA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO VIXENTE DE DATA 19/10/2021 A TRAVÉS DE DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 2021-0301), MEDIANTE CONCURSO. PERSOAL LABORAL TEMPORAL. XORNADA SEGUNDO SE PRODUZA AUMENTO NAS CIRCUNSTANCIAS DE PRODUCIÓN.DURACIÓN DO CONTRATO: MÁXIMO 6 MESES. CUN MÁXIMO DE DURACIÓN ATA FIN DA BOLSA DE EMPREGO DE RESERVA VIXENTE DE DATA 19/10/2021 pica AQUI

Para ver o DECRETO DE DATA 13/06/2024 coa relación de ADMITIDOS e EXCLUIDOS, así como a data, hora e lugar de convocatoria do tribunal e dos/as aspierantes que teñen que realizar a proba de galego pica AQUI 

Para ver a Resolución da Alcaldía de data 14/06/2024 cos resultados do proceso de selección pica AQUI.