Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

BASES XERAIS DA CONVOCATORIA PARA A AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO DE RESERVA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR (AMPLIACIÓN DA BOLSA DE EMPREGO VIXENTE DE DATA 19/10/2021 A TRAVÉS DE DECRETO DE ALCALDÍA NÚMERO 2021-0301), MEDIANTE CONCURSO- OPOSICIÓN. PERSOAL LABORAL TEMPORAL. XORNADA SEGUNDO SE PRODUZA AUMENTO NAS CIRCUNSTANCIAS DE PRODUCIÓN.DURACIÓN DO CONTRATO: MÁXIMO 6 MESES. CUN MÁXIMO DE DURACIÓN ATA FIN DA BOLSA DE EMPREGO DE RESERVA VIXENTE DE DATA 19/10/2021

Para ver as BASES pica AQUI.

Para ver o ANUNCIO pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS, a DATA, HORA E LUGAR da REALIZACIÓN DA PROBA, así como a COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL pica AQUI

Para ver a RESOLUCION coas candidatas propostas para a ampliación da bolsa de emprego pica AQUI