Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

A presente convocatoria lévase a cabo ao abeiro do “Convenio Interadministrativo entre a Consellería do Medio Rural e a Entidade Local, Concello de Guntín para a realización de accións de prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2022 cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020”

Para ver o ANUNCIO de convocatoria de emprego para a contratación dun PEÓN CONDUCTOR E 3 PEÓNS DE BRIGADA pica AQUI

Para ver as BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN (CONCURSO MÉRITOS, TEST ESCRITO E PROBA ORAL) PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DURACION TRES MESES E A XORANDA COMPLETA DE 1 XEFE DE BRIGADA, 1 PEÓN CONDUTOR E 3 PEÓNS E CREACIÓN DA BOLSA DE REVERSA CO MESMO PERIODO DE VIXENCIA pica AQUI

Para ver as LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS para a coantratación de 3 PEÓNS DE BRIGADA pica AQUI

Para ver as LISTAS PROVISIONAIS DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS para a coantratación de 1 PEÓNS CONDUCTOR pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, para a coantratación de 3 PEÓNS DE BRIGADA así como a COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL , a DATA, HORA E LUGAR DA REALIZACIÓN DAS PROBAS pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, para a coantratación de 1 PEÓN CONDUCTOR así como a COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL , a DATA, HORA E LUGAR DA REALIZACIÓN DAS PROBAS pica AQUI

Para ver as ACTAS DE PEÓN CONDUCTOR pica AQUI

Para ver as ACTAS DE PEÓNS DE BRIGADA pica AQUI