Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

A presente convocatoria lévase a cabo ao abeiro do “Convenio Interadministrativo entre a Consellería do Medio Rural e a Entidade Local, Concello de Guntín para a realización de accións de prevención e defensa contra incendios forestais durante o ano 2022 cofinanciado parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020”

Para ver o ANUNCIO de convocatoria de emprego para a contratación de DOUS CONDUCTORES MOTOBOMBA pica AQUI

Para ver as BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN (CONCURSO MÉRITOS, TEST ESCRITO E PROBA PRÁTICA) PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL DE DURACION TRES MESES E A XORANDA COMPLETA DE 2 CONDUTORES DE VEHÍCULO MOTOBOMBA E CREACIÓN DA BOLSA DE RESERVA CO MESMO PERIODO DE VIXENCIA pica AQUI

Para ver a LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS pica AQUI

Para ver a LISTA DEFINITIVA DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, así como a COMPOSICIÓN DO TRIBUNAL , a DATA, HORA E LUGAR DA REALIZACIÓN DAS PROBAS pica AQUI

Para ver as ACTAS pica AQUI