Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOCA O CONCELLO DE GUNTÍN POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS, INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO CONCELLO DE GUNTÍN PARA O ANO 2022, PARA A ESTABILIZACION DE EMPREGO TEMPORAL DE LONGA DURACIÓN PREVISTA NAS DISPOSICIÓNS ADICIONAIS SEXTA E OITAVA DA LEI 20/2021, DE 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO.

1 Técnico de Explotacións Agrícolas

- 3 Auxiliares de Axuda a Domicilio

- 1 Peón limpiador edificios municipais

Para ver as bases publicadas no BOP de Lugo pica AQUI

Para ver a publicacion no BOE pica AQUI

Para ver a publicacion no DOG pica AQUI

Para ver as listas provisionais de admitidos e excluidos publicadas no BOP de Lugo pica AQUI

Para ver o decreto coas listas definitivas de admitidos e excluídos así como a composición dos tribunais pica AQUI

Para ver a convocatoria dos membros do tribunal (Técnico de Explotacións agrícolas) pica AQUI

Para ver a Acta do tribunal (Técnico de Explotacións Agrícolas) de data 02/03/2023 pica AQUI

Para ver a convocatoria dos membros dos tribunais (peón limpador edificios municipais e auxiliares axuda a domicilio) pica AQUI

Para ver o anuncio coa relación de aprobados (Técnico de Explotacións Agrícolas) pica AQUI

Para ver a Acta do tribunal (Peón limpador de edificios Municipais) de data 09/03/2023 pica AQUI

Para ver a Acta do tribunal (Auxiliares de Axuda no Fogar) pica AQUI

Para ver o anuncio coa relación de aprobados (Auxiliares de Axuda no Fogar) pica AQUI

Para ver o anuncio coa relación de aprobacios (Peón limpador de edificios Municipais) pica AQUI