Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS QUE CONVOCA O CONCELLO DE GUNTÍN POLO PROCEDEMENTO DE CONCURSO DE MÉRITOS, INCLUÍDA NA OFERTA DE EMPREGO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DO CONCELLO DE GUNTÍN PARA O ANO 2022, PARA A ESTABILIZACION DE EMPREGO TEMPORAL DE LONGA DURACIÓN PREVISTA NAS DISPOSICIÓNS ADICIONAIS SEXTA E OITAVA DA LEI 20/2021, DE 28 DE DECEMBRO, DE MEDIDAS URXENTES PARA A REDUCIÓN DA TEMPORALIDADE NO EMPREGO PÚBLICO.

1 Técnico de Explotacións Agrícolas

- 3 Auxiliares de Axuda a Domicilio

- 1 Peón limpiador edificios municipais

Para ver as bases publicadas no BOP de Lugo pica AQUI

Para ver a publicacion no BOE pica AQUI

Para ver a publicacion no DOG pica AQUI

Para ver as listas provisionais de admitidos e excluidos publicadas no BOP de Lugo pica AQUI

Para ver o decreto coas listas definitivas de admitidos e excluídos así como a composición dos tribunais pica AQUI