Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as novas BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA A SUBSTITUCIÓN DA TITULAR DA PRAZA DE TÉCNICO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO PAI DE GUNTÍN (PERSOAL
LABORAL FIXO INTERINO) E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA POSIBLES BAIXAS E OUTRAS INCIDENCIAS. PROCEDEMENTO DE CARÁCTER DE URXENCIA pica AQUI