Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver as novas BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA A SUBSTITUCIÓN DA TITULAR DA PRAZA DE TÉCNICO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO PAI DE GUNTÍN (PERSOAL
LABORAL FIXO INTERINO) E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA POSIBLES BAIXAS E OUTRAS INCIDENCIAS. PROCEDEMENTO DE CARÁCTER DE URXENCIA pica AQUI

Para ver a lista definitiva de ADMITIDOS e EXCLUIDOS, composición do tribunal e DATA E HORA DE REALIZACION DO EXERCICIO pica AQUI

 

Para ver os Resultados do Concurso-Oposición pica AQUI

Para ver a RESOLUCIÓN de convocatoria tribunal, asi como a data, lugar e hora de convocatoria de  2 candidatas para a realización da entrevista curricular para o desempate de puntuacioóns na bolsa de emprego da do persoal técnico do PAI pica AQUI 

Para ver a RESOLUCION da creacion da bolsa de emprego do persoal técnico do PAI pica AQUI