Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

        

    

 

  

Por Resolución do Director Xeral da Axencia Galega de Desenvolvmente Rural (AGADER) este Concello de Guntín resultou beneficiario dunha axuda ao abeiro da Resolución do 19 de decembro de 2019 pola que se aproba o Plan Marco de Mellora de camiños Municipais de acceso a parcelas agrícolas 2020-2021, cofinanciado co FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), ao abeiro do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-20 (DOG nº27 do 10 de febreiro) para executar as obras denominadas REPARACIÓN DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A EXPLOTACIÓNS AGRARIAS 2020 EN GUNTÍN (LUGO)

Os importes son os que a continuación se detallan

 

Orzamento aceptado

57.893,31€

% Axuda

100,00%

Importe axuda

 

 

57.893,31

 

Importe axuda

FEADER

75%

43.419,98€

MAPAMA

7,5%

4.342,00€

XTA. GALICIA

17,5%

10.131,33€