Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

O Concello de Guntín ao abeiro do Plan Provincial Único de Cooperación cos Concellos 2021 da Excma. Deputación Provincial de Lugo, executou os investimentos e actuacións que a continuación se detallan.

INVESTIMENTO REPARACIÓN DO VIAL DE ACCESO DE FOXACO A MONTECELO E PISTA EN GONDARÉN (INCLUÍDOS HONORARIOS)
NÚMERO 119
IMPORTE FINANCIADO NA SÚA TOTALIDADE POLA DEPUTACIÓN DE LUGO 51.051,61€
EMPRESA ADXUDICATARIA SERVICIOS AGRÍCOLAS Y EXCAVACIONES FONSAGRADA, S.L.

 

INVESTIMENTO REPARACIÓN VIARIA DOS ACCESOS A POZO, PISTA DE GRAZÓS A CASTELO, DE LAMELA A GOMELLE E ACCESO A VEIGA, (INCLUIDOS HONORARIOS)
NÚMERO 120
IMPORTE FINANCIADO NA SÚA TOTALIDADE POLA DEPUTACIÓN DE LUGO 51.159,74€
EMPRESA ADXUDICATARIA HEBLATRI, S.L.

 

 

INVESTIMENTO REPARACIÓN DO VIAL DE ACCESO A LEMPARTE E LAXE, (INCLUIDOS HONORARIOS)
NÚMERO 121
IMPORTE FINANCIADO NA SÚA TOTALIDADE POLA DEPUTACIÓN DE LUGO 47.239,75€
EMPRESA ADXUDICATARIA OPAGA 003, S.L.

 

 

INVESTIMENTO REPARACIÓN DO PAVIMENTO DE ACCESO A VILARMAO DENDE A LU-P-2403 (INCLUIDOS HONORARIOS)
NÚMERO 122
IMPORTE COFINANCIADO POLO CONCELLO DE GUNTÍN 19.756,96€
IMPORTE FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE LUGO 77.494,04€
TOTAL 97.251,00€
EMPRESA ADXUDICATARIA FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA, S.L.

 

 

INVESTIMENTO REPARACIÓN DO CAMIÑO DE TITULARIDADE MUNICIPAL NO NÚCLEO DE VILAR (INCLUIDOS HONORARIOS)
NÚMERO REM
IMPORTE COFINANCIADO POLO CONCELLO DE GUNTÍN 529,78€
IMPORTE FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE LUGO 4.265,22€
EMPRESA ADXUDICATARIA OGASAVIALES DE LUGO, S.L.

 

INVESTIMENTO PROGRAMA DE AXUDA NO FOGAR (S.A.F.)
IMPORTE FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE LUGO 27.000,00€

 

INVESTIMENTO PROGRAMA DE FOMENTO DO EMPREGO
CONTRATACIÓN DE

1 ADMINISTRATIVO DURANTE 6 MESES

4 PEÓNS DE OBRAS DURANTE 4,5 MESES

1 PEÓN DE LIMPEZA DURANTE 4,5 MESES

IMPORTE FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE LUGO 52.879,05€

 

INVESTIMENTO FEIRAS E MERCADOS: PROMOCIÓN DO PEMENTO DE MOUGÁN E FEIRA DE GROLOS
IMPORTE FINANCIADO POLA DEPUTACIÓN DE LUGO 6.000,00€