Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver os arquivos asociados á licitación das obras descritas no proxecto técnico denominadas CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN GUNTIN e publicadas na páxina de contratos de Galicia en data 18/08/2020 pica no seguinte enlace https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?N=762429