Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver a Resolucion de adxudicacion do contrato menor do SERVIZO DE REDACCIÓN DE PROXECTO, DIRECCION DE OBRA E COORDINACION DE SEGURIDADE  E SAUDE das obras de AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE ALUMEADO PULICO EXTERIOR NO MUNICIPIO DE GUNTIN pica AQUI

O concello de Guntín leva a cabo as obras descritas no PROXECTO DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR NO MUNICIPIO DE GUNTÍN, actuación cofinanciada pola UNIÓN EUROPEA a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER) ao abeiro do establecido no Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locales que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020), (B.O.E. nº. 144, de 17 de xuño de 2017)