Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

         

 

 

O concello de Guntín leva a cabo as obras descritas no PROXECTO DE AFORRO E EFICIENCIA ENERXÉTICA NO CONCELLO DE GUNTIN - LUGARES DE SAN CIBRAO DE MONTE DE MEDA, SAN ROMÁN DA RETORTA, SANTA CRUZ DA RETORTA, VILAMEÁ E ZOLLE, actuación cofinanciada pola UNIÓN EUROPEA a través do Fondo Europeo de Desarrollo Rexional (FEDER) ao abeiro do establecido no Real Decreto 616/2017, de 16 de xuño, polo que se regula a concesión directa de subvencións a proxectos singulares de entidades locales que favorezan o paso a unha economía baixa en carbono no marco do Programa operativo FEDER de crecemento sostible 2014-2020), (B.O.E. nº. 144, de 17 de xuño de 2017) 

O cadro resumen é o seguinte:

DENOMINACIÓN

“RENOVACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR DEL AYUNTAMIENTO DE GUNTÍN DE LOS SIGUIENTES LUGARES: SAN CIBRAO DE MONTE DE MEDA, SAN ROMÁN DA RETORTA, SANTA CRUZ DA RETORTA, VILAMEÁ Y ZOLLE”.

CPV

45316000-5    

TIPO DE CONTRATO

Contrato de obras

ÓRGANO DE CONTRATACIÓN

Junta de Gobierno Local

PROCEDIMIENTO

Abierto Simplificado

FINANCIACIÓN

Actuación cofinanciada por la UNIÓN EUROPEA a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER):

FEDER: 80.912,55€

Concello: 20.228,15€

Importe: 101.140,70 euros.

(Honorarios técnicos, adqusición equipos y materiales y montaje de instalaciones).

VALOR ESTIMADO

75.654,95 euros

PRECIO

91.542,49 euros

PARTIDA

165.619

PROCEDIMIENTO

Abierto con varios criterios de adjudicación.

PUBLICIDAD

Perfil del Contratante:

www.guntin.es

https://www.contratosdegalicia.gal

LICITACIÓN

Apertura presencial SOBRE ÚNICO

GARANTÍA DEFINITIVA

5%

CLASIFICACIÓN

Grupo I (Instalaciones eléctricas), Subgrupo: 1 (Alumbrados, iluminación y balizas luminosas), Categoría C.