Avda. de Santiago, 12 - Guntín - 27211 - Lugo
 982 32 00 01  concellodeguntin@gmail.com

Para ver o ANUNCIO DE CONVOCATORIA DE EMPREGO pica AQUI

Para ver as BASES XERAIS E ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DE CONCURSO-OPOSICIÓN PARA A CONTRATACIÓN LABORAL TEMPORAL PARA A SUBSTITUCIÓN DA TITULAR DA PRAZA DE TÉCNICO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO PAI DE GUNTÍN (PERSOAL
LABORAL FIXO INTERINO) E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA POSIBLES BAIXAS E OUTRAS INCIDENCIAS. PROCEDEMENTO DE CARÁCTER DE URXENCIA pica AQUI 

Para ver a LISTA DEFINITIVA de ADMITIDOS E EXCLUIDOS, así como a composición do tribunal e o lugar e data de realización da proba pica AQUI

Para ver o RESULTADO do CONCURSO-OPOSICIÓN, FASE OPOSICIÓN PARA SUBSTITUCIÓN DA PRAZA DE TÉCNICO DE ATENCIÓN Á INFANCIA DO PAI DE GUNTÍN E A CREACIÓN DUNHA BOLSA DE EMPREGO pica AQUI